Fundacja POLE WIDZENIA została założona w 2004 r. Głównym polem, na którym realizuje swoje cele statutowe, jest Studio Sztuki POLE WIDZENIA, które rozpoczęło swoja działalność we wrześniu 2004 r.